जुळेल

सौभाग्यच लेणं

प्रत्येक लग्नासाठी, लग्न करणाऱ्या प्रत्येकासाठी

Premium Members

Every Premium member on Active Matrimonial is privileged by our policy & rules so you don’t have to worry about your privacy or security.

तुमच्यासाठी सुयोग्य स्थळे शोधण्याची चिंता आता आमच्यावर सोपवा आणि आजच आपले नाव रजिस्टर करा!

लग्न जुळवणे हे काम नसून जबाबदारी आहे आणि त्याच महत्व आम्ही जाणतो, म्हणूनच आमची पूर्ण टीम समर्पित आहे तुमचा मनपसंत जोडीदार शोधण्यासाठी... शुभनाती आता मराठी स्थळे शोधणे झाले आणखी सोपे.
Best Matches
Verified Profiles
100% Privacy

New Members

Every user registered on Active Matrimonial is verified via photo and mobile phone so you don’t have to worry how real or fake anyone is..